ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม! (เข้าสู่ระบบลงทะเบียน)
myCode
คุณสามารถใช้ myCode คล้ายๆ กับ HTML ในข้อความของคุณเพื่อสร้างลูกเล่นให้กับข้อความ โดยตัวอย่างต่อไปนี้บรรทัดบนจะเป็นโค๊ดคำสั่งและบรรทัดล่างจะเป็นผลลัพธ์ที่ได้

1. การทำตัวหนา
[b]ข้อความตัวหนา[/b]
   ข้อความตัวหนา

2. การทำตัวเอียง
[i]ข้อความตัวเอียง[/i]
   ข้อความตัวเอียง

3. การขีดเส้นใต้
[u]ขีดเส้นใต้ข้อความ[/u]
   ขีดเส้นใต้ข้อความ

4. การขีดทับ
[s]ขีดเส้นทับข้อความ[/s]
   ขีดเส้นทับข้อความ

5. การแทรกลิงค์
[url]http://www.example.com/[/url]
   http://www.example.com/

6. การแทรกลิงค์แบบมีข้อความ
[url=http://www.example.com/]คลิกที่นี่[/url]
   คลิกที่นี่

7. การแทรกอีเมล์
[email]example@example.com[/email]
   example@example.com

8. การแทรกอีเมล์แบบมีข้อความ
[email=example@example.com]คลิกที่นี่[/email]
   คลิกที่นี่

9. การแทรกอีเมล์แบบมีชื่อเรื่อง
[email=example@example.com?subject=spam]อีเมล์พร้อมชื่อเรื่อง[/email]
   อีเมล์พร้อมชื่อเรื่อง

10. การอ้างอิงข้อความอื่น
[quote]ข้อความที่อ้างอิงอยู่ที่นี่[/quote]
   ข้อความที่อ้างอิงอยู่ที่นี่

11. การสงวนรูปแบบข้อความ
[code]ข้อความนี้ถูกสงวนรูปแบบการแสดงผล[/code]
   ข้อความนี้ถูกสงวนรูปแบบการแสดงผล

12. การแทรกรูปภาพ
[img]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   

13. การแทรกรูปภาพพร้อมกำหนดขนาด
[img=50x50]http://www.php.net/images/php.gif[/img]
   

14. การทำสีตัวอักษร
[color=red]ข้อความสีแดง[/color]
   ข้อความสีแดง

15. การกำหนดขนาดตัวอักษร
[size=3]ข้อความขนาด 3[/size]
   ข้อความขนาด 3

16. การกำหนดรูปแบบตัวอักษร
[font=Tahoma]ข้อความใช้แบบตัวอักษร Tahoma[/font]
   ข้อความใช้แบบตัวอักษร Tahoma

17. การจัดตำแหน่งข้อความ
[align=center]จัดกึ่งกลาง[/align]

จัดกึ่งกลาง

[align=right]จัดชิดขวา[/align]

จัดชิดขวา

18. การสร้างรายการข้อมูล
[list]
[*]ข้อที่ #1
[*]ข้อที่ #2
[*]ข้อที่ #3
[/list]

  • ข้อที่ #1
  • ข้อที่ #2
  • ข้อที่ #3

คุณสามารถสร้างลำดับโดยใช้ [list=1] เพื่อให้แสดงลำดับเป็นตัวเลข, และ [list=a] เพื่อให้แสดงลำดับเป็นตัวอักษร